Tham khảo giá nhà đất, căn hộ tại Hà Nội và Tp HCM - Tháng {{response.Filter.month_text}}/{{response.Filter.Year}}

Giá nhà đất TPHCM và Hà Nội từ 2008 đến 2022, cập nhật lịch sử giá bất động sản dễ dàng, bảng giá nhà đất mới, định giá nhà đất trực tuyến nhanh nhất

Bảng giá nhà đất Tp HCM - Tháng {{response.Filter.month_text}}/{{response.Filter.Year}}

Quận
Giá trung bình
{{item.raw_price}}/m2 {{item.str_per}} __

Bảng giá nhà đất Hà Nội - Tháng {{response.Filter.month_text}}/{{response.Filter.Year}}

Quận
Giá trung bình
{{item.raw_price}}/m2 {{item.str_per}} __

Bảng giá nhà đất {{response.Filter.d_name}} - Tháng {{response.Filter.month_text}}/{{response.Filter.Year}}

Loại
Giá trung bình
{{item.Name}}
{{item.raw_price}}/m2 {{item.str_per}} __

Giá nhà đất theo đường

Đường
Giá trung bình
{{item.Name}}
{{item.WName}}
{{item.raw_price}}/m2 {{item.str_per}} __

Giá Đất Việt Nam Uy Tín, Chính Xác, Luôn Được Cập Nhật Mới Nhất 2020