Bán đất nông nghiệp, lâm nghiệp Xã Hầu Thào, Huyện Sa Pa