Bán đất nông nghiệp, lâm nghiệp Xã Nậm Cang, Huyện Sa Pa