Bán đất nông nghiệp, lâm nghiệp Xã Tả Giàng Phình, Huyện Sa Pa